devětsil Kablíkové / Petasites kablikianus

Synonyma

Tussilago kablikiana Opiz

Hlavní znaky

- rostliny tvořící trsy
- čepel listů zpravidla kornoutovitě stočená, kožovitá, na líci lesklá a tmavě zelená
- řapík mělce rýhovaný, na svrchní straně široce, ale mělce promáčklý, s ostrými hranami
- zákrovní listeny s krátce stopkatými tlustými kyjovitými 
- květy bílé

Počet chromozómů: 60

Ekologie

Roste na březích potoků, v příkopech, na prameništích. Preferuje vlhké až mokré půdy v chladných, často inverzních polohách.

Rozšíření

Evropa (sudetsko-karpatský horský pás).

V České republice se vyskytuje roztroušeně od východní části Krkonoš (vz. na Ještědu), přes Hrubý Jeseník, Beskydy po Javorníky. Těžiště výskytu leží v montánním stupni.

Zajímavosti

Druh pojmenovaný po krkonošské botaničce Josefině Kablíkové (1787-1863).

Podobné druhy

Literatura

Štech M. (2004): Rod Petasites Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 285-293.Zpracoval: Denisa JANUŠOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

List

© Alena Jírová

devětsil Kablíkové <i>(Petasites kablikianus)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

devětsil Kablíkové <i>(Petasites kablikianus)</i>

Ostatní

© Alena Jírová

devětsil Kablíkové <i>(Petasites kablikianus)</i>