tučnice obecná / Pinguicula vulgaris

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s listy v přízemní růžici na líci pokrytými lepkavým výměškem
- květy na vrcholu stvolů jednotlivé
- květy souměrné s ostruhou
- korunní cípy modrofialové až bílé, korunní trubka fialová

Počet chromozómů: 64

Variabilita

Na území ČR se rozlišují tři typy hodnocené jako variety, poddruhy nebo dokonce i samostatné druhy
- var. vulgaris s korunními cípy modrofialovými
- var. bohemica s korunními cípy bílými (endemit ČR, kriticky ohrožený taxon)
- var. bicolor s korunními cípy bílými (známá pouze z jedné lokality na východní Moravě u Štramberka)

Zajímavosti

Karnivorní rostlina.

Literatura

Bělohlávková R. (1989). Tučnice česká – Pinguicula bohemica Krajina. In: Slavík B. et al. Vybrané ohrožené druhy flory ČSSR, Stud. ČSAV 10: 81-93.
Casper S.J. & Stimper R. (2009). Chromosome numbers in Pinguicula (Lentibulariaceae): survey, atlas, and taxonomic conclusions. Plant Syst Evol 277: 21-60.
Hejný S. & Slavík B. [eds] (2000): Květena ČR 6. – Academia, Praha.
Studnička M. (1989). Studie kriticky ohroženého druhu Pinguicula bohemica se zřetelem na možnosti jeho záchrany. – Ms, depon. in Bot. Ústav AV ČR Průhonice Praha.
Studnička M. & Procházka F. (1999). Pinguicula bohemica Krajina. – In: Čeřovský, J. [ed.]. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Príroda, Bratislava.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

tučnice obecná <i>(Pinguicula vulgaris)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

tučnice obecná <i>(Pinguicula vulgaris)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

tučnice obecná <i>(Pinguicula vulgaris)</i>

Porost

© Bohumil Trávníček

tučnice obecná <i>(Pinguicula vulgaris)</i>