jitrocel prostřední / Plantago media

Hlavní znaky

- vytrvalé byliny s 1-3 přízemními růžicemi
- oddenek tlustý, vertikální s četnými, často dlouhými kořeny
- stvoly pevné, téměř přímé nebo krátce vystoupavé, v dolní polovině rýhované
- listy v přízemní růžici přitisklé k zemi, vystoupavé až téměř přímé
- listy řapíkaté, v mládí měkce, stříbřitě chlupaté
- listová čepel eliptická, vejčitá, obvejčitá až obkopinatá, na bázi klinovitá
- květenství tvoří husté, válcovité klasy, k vrcholu zúžené, krátké
- kalich hluboce členěný
- korunní trubka bělavá až hnědavě bělavá
- nitky tyčinek fialové
- semena 1,6-1,8 mm dlouhá

Počet chromozómů: 24

Variabilita

Na našem území se rozlišují dva poddruhy:
P. media subsp. media (jitrocel prostřední pravý) má listy přízemní růžice přitisklé k zemi nebo mírně vystoupavé, vejčité, široce vejčité až obvejčité a řapíky vždy zřetelně kratší než čepel.
Roste podél cest, v obcích a sadech, na loukách, mezích, pastvinách, kamenitých stráních, vzácněji i na rumištích nebo železničních náspech. Vyskytuje se roztroušeně až hojně po celém území.

P. media subsp. longifolia (jitrocel prostřední dlouholistý) od nominátního poddruhu se odlišuje listy přízemní růžice, které jsou vystoupavé až přímé, zpravidla obvejčité až obkopinaté a s nápadným řapíkem, který je zhruba stejně dlouhý jako listová čepel nebo o málo kratší.
Roste na okrajích křovin a lesů nebo na výslunných trávnících hlubších, hlinitých, sprašových půd. Rozšíření tohoto poddruhu není dokonale známo, dlouho nebyl tento taxon uznáván. Vyskytuje se roztroušeně až vzácně především v teplých oblastech celého území, nejvíce ve středních Čechách a na jižní Moravě.

Literatura

Chrtek J. sen. (2000): Plantago L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6 – Academia, Praha, 530–546.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

jitrocel prostřední <i>(Plantago media)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

jitrocel prostřední <i>(Plantago media)</i>

List

© Martin Duchoslav

jitrocel prostřední <i>(Plantago media)</i>

List

© Bohumil Trávníček

jitrocel prostřední <i>(Plantago media)</i>