truskavec ptačí / Polygonum aviculare

Hlavní znaky

- lodyhy přímé až poléhavé
- listy na hlavní a postranních lodyhách se nápadně liší velikostí
- listy na hlavních lodyhách velké, s žilnatinou na spodní straně slabě vyniklpi, zpravidla modrozelené až tmavě zelené
- cípy okvětí 2,5-3krát delší než trubka
- zralé nažky kratší než okvětí

Počet chromozómů: 60

Ekologie

Roste na ruderálních a synantropních stanovištích jako jsou rumiště, komposty, čestvé navážky stavebních materiálů, jako plevel v polích a na zahrádkách. Preferuje kypré, vlhčí, na dusík bohaté půdy. Citlivý na sešlap, mechanické narušování a vysýchání substrátu.

Rozšíření

Kosmopolitní areál.

V České republice se po celém území vyskytuje hojně až roztroušeně, s těžištěm výskytu v termofytiku a v nižších polohách mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Chrtek J. (1990): Polygonum L.  – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 340-344.Zpracoval: Václav Dvořák