mochna anglická / Potentilla anglica

Synonyma

Tormentilla reptans L., Potentilla procumbens Sibth., P. nemoralis Nestler

Hlavní znaky

- alespoň 1-2 dolní lodyžní listy 5četné, jinak 3četné, řapíkaté
- květy primárně 4četné, ale některé i 5četné
- koruna žlutá

Počet chromozómů: 56

Variabilita

Hybridogenní druh vzniklý křížením Potentilla erecta a Potentilla reptans. Od primárních hybridů se liší pouze fertilitou. Obtížněji určitelný druh se znaky připomínajícími oba rodičovské druhy.

Ekologie

Roste na vlhkých loukách, rašeliništích, na březích rybníků, lesních loukách, na okrajích lesních cest, na lesních světlinách a v lemech vlhčích lesů.

Rozšíření

Evropa, zavlečen do Severní Ameriky a na ostrovy v Atlantském oceánu.

V České republice roste především ve středních polohách mezofytika, především v místech s rašelinnými substráty a rybníky, jinde roste roztroušeně, jen v Panonském termofytiku jižní Moravy vzácně.

Podobné druhy

Literatura

Soják J. (2004): Rod Potentilla L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 283-314.Zpracoval: Radim SVAČINA
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR