mochna Crantzova / Potentilla crantzii

Hlavní znaky

- lodyha se zprohýbanými chlupy
- řapíky s odstálými chlupy 1-2 mm dlouhými
- lístky na spodu s odstálými chlupy, bez síťovité žilnatiny
- zuby lístků tupě špičaté, šikmo kupředu směřující
- korunní lístky žluté, často s oranžovou skvrnou

Počet chromozómů: 28

Variabilita

V České republice se vyskytuje pouze v poddruhu Potentilla crantzii subsp. serpentini.

Ekologie

Roste výhradně na hadcových podkladech (obligátní serpentinofyt) v borech a na výslunných skalkách nebo na náhradních kamenitých stanovištích podél dálnice.

Rozšíření

Komplikovaná taxonomie ztěžuje vymezení areálu. Rostliny hodnocené v daném poddruhu jsou velmi vzácné a s jistotou se vyskytují pouze na několika hadcových lokalitách ve střední Evropě, resp. v ČR a v Rakousku.

V České republice má rozšíření taxonu bodový charakter. Taxon roste na hadcích v okolí Dolních Karlovic ve Střední Povltaví v Čechách a je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1).

Podobné druhy

Literatura

Soják J. (2004): Rod Potentilla L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 283-314.Zpracoval: Radim SVAČINA
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR