mochna malokvětá / Potentilla micrantha

Synonyma

Potentilla tinei Tod. ex Lojac.

Hlavní znaky

- rostliny s tenkými plazými výběžky
- lodyžní list jednoduchý
- stř. lístkek přízemních listů s 6-12 páry zubů
- koruna bílá
- mezi bázemi korunních lístků prosvítá růžově zbarvená vnitřní strana kalicha

Počet chromozómů: 14

Ekologie

Roste na okrajích hájů, v lesních pláštích, křovinách, ale nalezena byla i na otevřených trávnících v intravilánech obcí.

Rozšíření

Druh s těžištěm výskytu v jižní Evropě, odkud zasahuje do střední Evropy, SZ Afriky, Malé Asie a do íránsko-kavkazské oblasti.

V České republice vzácný, silně ohrožený, v minulosti přehlížený druh, který se vyskytuje pouze na Moravě, především v Bílých Karpatech a nově též na izolované lokalitě na Prostějovsku.

Podobné druhy

Literatura

Soják J. (2004): Rod Potentilla L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 283-314.Zpracoval: Magdalena DURĎÁKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

mochna malokvětá <i>(Potentilla micrantha)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

mochna malokvětá <i>(Potentilla micrantha)</i>

Habitus

© Martin Dančák

mochna malokvětá <i>(Potentilla micrantha)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

mochna malokvětá <i>(Potentilla micrantha)</i>