mochna bahenní / Potentilla palustris

Synonyma

Comarum palustre L., Potentilla comarum Nestl.

Hlavní znaky

- vytrvalé byliny s dřevnatým oddenkem
- lodyha lesklá, rezavě hnědá až černá
- listy zpeřené se 2-3 jařmy lístků
- přízemní listová růžice chybí
- korunní lístky tmavě nachové, na vrcholu často protažené ve špičku

Počet chromozómů: 28, 35, 42, 62-64

Ekologie

Druh rašelinišť, slatinišť, močálů, luk se společenstvy vysokých ostřic, okrajů rybníků či olšin.

Rozšíření

Evropa, Turecko, Kavkaz a Zakavkazsko, Sibiř, severní Mongolsko, severovýchodní Mandžusko, severní Korea, Japonsko, ruský Dálný Východ, Kanada, sever USA a jih Grónska.

V ČR roztroušeně až vzácně se vyskytující druh s těžištěm rozšíření v oblasti mezofytika, do termofytika a oreofytika zasahuje velmi vzácně.

Zajímavosti

Obsahuje látky s antibiotickými účinky.

Literatura

Soják J. (1995): Comarum L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena České republiky, vol. 4 – Academia, Praha, 275-276.Zpracoval: Jana Tvarůžková
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

mochna bahenní <i>(Potentilla palustris)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

mochna bahenní <i>(Potentilla palustris)</i>

List

© Lucie Kobrlová

mochna bahenní <i>(Potentilla palustris)</i>

Plod

© Bohumil Trávníček

mochna bahenní <i>(Potentilla palustris)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

mochna bahenní <i>(Potentilla palustris)</i>