plícník tmavý / Pulmonaria obscura

Synonyma

Pulmonafria officinalis subps. obscura (Dumort.) Murb.

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s tenkým, plazivým oddenkem
- lodyha řídce, štětinatě ochlupená
- letní přízemní růžice s listy většinou beze skvrn nebo se světle zelenými skvrnami
- listy přízemní růžice dlouze řapíkaté (řapík nekřídlatý a delší než listová čepel) a se srdčitou listovou bází
- přízemní listy nepřezimující
- lodyžní listy střídavé, přisedlé
- květenství tvořené chudými vrcholovými vijany
- koruna narůžovělá, fialová až modrá

Počet chromozómů: 14

Variabilita

Variabilita se projevuje zejména ve skvrnitosti listů, charakteru odění lodyhy a přízemních listů nebo v poměru délky řapíku k velikosti listové čepele.

Ekologie

Druh, který upřednostňuje čerstvé, vlhké půdy bohaté na minerální látky a humus. Roste na lesních stanovištích, jako jsou paseky či lesní lemy. Často se vyskytuje ve společenstvech svazů Fagion, Ulmion, Alno-Padion a Carpinion.

Rozšíření

V ČR roztroušený až hojný druh, především v oblasti termofytika a v teplejších oblastech mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6, Academia, Praha, 194–200.
Májovský J. & Hegedüšová Z. (1993): Pulmonaria L. – In.: Bertová L. & Goliášová K. [eds]: Flóra Slovenska V/1, Veda, Bratislava, 57–71.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

plícník tmavý <i>(Pulmonaria obscura)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

plícník tmavý <i>(Pulmonaria obscura)</i>

List

© Jan Ševčík

plícník tmavý <i>(Pulmonaria obscura)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

plícník tmavý <i>(Pulmonaria obscura)</i>