solenka Valerandova / Samolus valerandi

Hlavní znaky

- vytrvalá lysá bylina s přízemní růžicí kopisťovitých listů
- lodyha tupě hranatá
- lodyžní listy střídavé, kopisťovité
- květy v koncových hroznech
- koruna kolovitá, bílá

Počet chromozómů: 26

Ekologie

Obligátní halofyt, který roste na zasolených loukách, příkopech, na obnažených dnech rybníků, velmi ojediněle jako plevel na polích.

Rozšíření

Kosmopolitní druh.

V České republice velmi vzácný, kriticky ohrožený druh (C1), který roste v nížinách termofytika středních a SZ Čech a na několika lokalitách na jižní Moravě. Dnes je v Čechách pravděpodobně vyhynulý.

Literatura

Grulich V. & Čeřovský J. (1999): Samolus valerandi L. - In: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5 - Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, s. 327.
Kovanda M. (1992): Rod 
Samolus L. - In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 3., Academia, Praha, 275.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

solenka Valerandova <i>(Samolus valerandi)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

solenka Valerandova <i>(Samolus valerandi)</i>

List

© Jan Ševčík

solenka Valerandova <i>(Samolus valerandi)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

solenka Valerandova <i>(Samolus valerandi)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

solenka Valerandova <i>(Samolus valerandi)</i>