krvavec menší / Sanguisorba minor

Hlavní znaky

- lístky 5-20 mm dlouhé, s 4-10 zuby po každé straně
- květy zelené, oboupohlavné nebo nahoře pouze samičí
- tyčinek 0-59 s nitkami převislými, delšími než kalich
- pestíky zpravidla 2

Počet chromozómů: 28

Variabilita

Z ČR jsou známy dva poddruhy:

S. minor subsp. minor, který má řapíčky lístků velmi krátké nebo jsou lístky přisedlé.

S. minor subsp. balearica (syn. subsp. polygama), který má řapíčky lístků dlouhé.

Ekologie

Roste v xerofilních a mezofilních trávnících, v travnatých lemech lesů a křovin, na okrajích komunikací, na skalách, sutích, v lomech, na náspech. Preferuje spíše bazické, na dusík chudé substráty.

Rozšíření

Euroasie, Kanárské ostrovy.

Nominátní poddruh se v ČR vyskytuje téměř po celém území od nížin do podhůří s výjimkou pruhu severních Čech od Halštrovské vrchoviny po Orlické podhůří.

Druhý poddruh, který je u nás nepůvodní, se od nížin do nižších poloh podhůří vyskytuje vzácně.

Zajímavosti

Je využíván v lidovém léčitelství i jako salátová rostlina nebo jako přídavek do směsí koření a žaludečních likérů.

Podobné druhy

Literatura

Skalický V. (2004): Rod Sanguisorba L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 240-246.Zpracoval: Klára SMAZOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

List

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

List

© Bohumil Trávníček

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

krvavec menší <i>(Sanguisorba minor)</i>