lomikámen trsnatý / Saxifraga rosacea

Hlavní znaky

- vytrvalé, trsnaté, stopkatě žláznaté byliny
- květonosné lodyhy přímé, nevětvené, řídce olistěné
- listy přisedlé, mírně dužnaté
- listy přízemní růžice s horní rozšířenou částí 3-5klanou až 3-5dílnou, dlouze chlupaté až lysé, vždy se stopkatě žláznatým okrajem
- nejhořejší listy celistvé, úzce kopinaté, přecházející v listeny
- úkrojky všech listů na vrcholu špičaté až osinkaté
- květenství tvoří vrcholičnatá lata, vzácně jsou květy jednotlivé
- kalich hustě stopkatě žláznatý
- koruna bílá až zelenavě bílá

Počet chromozómů: 52, ca 56, 66

Variabilita

Na našem území je tento druh zastoupen dvěma poddruhy:
S. rosacea subsp. sponhemica (lomikámen trsnatý křehký) obvykle tvoří řídké trsy a působí téměř lysým dojmem. Listy jsou na ploše lysé, pouze v dolní části na okrajích brvité. Listové úkrojky v horní části listů jsou široké, 3-6x delší než široké a špičaté. Tento poddruh (C2) roste poměrně roztroušeně v Českém středohoří a v Českém krasu, jinde vzácně (např. v údolí Vltavy, Berounky nebo v údolí Dyje na jižní Moravě).

S. rosacea
subsp. steinmannii
(lomikámen trsnatý vlnatý) tvoří spíše kompaktní, viditelně chlupaté trsy nižšího vzrůstu. Listy jsou na ploše i po okrajích chlupaté. Listové úkrojky v horní části listů jsou úzké, 2-3x delší než široké a tupé. S tímto endemickým poddruhem (C1) se můžeme setkat pouze v severních Čechách, a to v údolí Jizery u Semil. Kdysi se vyskytoval i v Českém středohoří.

Ekologie

Balvanité sutě, skalní stěny, skalnaté srázy, skalní pukliny. Roste na nezastíněných stanovištích s vyrovnanými vlhkostními poměry, převážně se severní expozicí a často v doprovodu mechorostů a kapradin.

Rozšíření

Island, Faerské ostrovy, západní Irsko, severní Wales a ostrůvkovitě ve střední Evropě. Rozšíření v ČR viz variabilita.

Podobné druhy

Saxifraga moschata basaltica

Literatura

Hrouda L. (2002): Saxifragaceae Juss. – In: Kubát K. [ed.]: Klíč ke květeně České republiky – Academia, Praha, 305–309.
Hrouda L. & Šourková M. (2003): Saxifragaceae Juss. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 401–422.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Habitus

© Michal Hroneš

lomikámen trsnatý <i>(Saxifraga rosacea)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

lomikámen trsnatý <i>(Saxifraga rosacea)</i>

Porost

© Lucie Kobrlová

lomikámen trsnatý <i>(Saxifraga rosacea)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

lomikámen trsnatý <i>(Saxifraga rosacea)</i>