rozchodník španělský / Sedum hispanicum

Synonyma

Sedum glaucum W. et K.

Hlavní znaky

- zpravidla jednoleté, lysé či žláznaté, výrazně sivozelené byliny
- lodyhy přímé, od báze větvené
- v době květu bez sterilních výběžků
- listy střídavé, dužnaté, válcovité
- květy 6-9četné, bílé s růžovým kýlem

Počet chromozómů: 14, 28, 30, 40, 42

Ekologie

Epekofyt druhotných stanovišť jako jsou např. úhory, zahrady, hřbitovy, okraje cesty, štěrkové náplavy či spáry v městské dlažbě.
 

Rozšíření

Původní areál se rozkládá v jihovýchodní Evropě a Přední Asii. Na našem území je tento druh již delší dobu naturalizovaný a šíří se. Vyskytuje se roztroušeně po celém území ČR.

Podobné druhy

Literatura

Grulich V. (2003): Crassulaceae DC. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 3 – Academia, Praha, 376–401.Zpracoval: Lucie Kobrlová