srpice karbincolistá / Serratula lycopifolia

Synonyma

Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve

Hlavní znaky

- lodyhy v dolní části jemně pýřité, jednoduché, jen v dolní polovině olistěné
- listy lyrovitě peřenolaločné až peřenodílné
- úbor jediný

Počet chromozómů: 60

Ekologie

Roste na travnatých a křovinatých stráních, na stepních svazích, v lemech a světlinách teplomilných listnatých lesů a křovin.

Rozšíření

Evropa.

V ČR vzácný, silně ohrožený druh, vyskytující se pouze v nížinách a pahorkatinách J Moravy - Dunajovické kopce, Čejčsko a Bílé Karpaty.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (2004): Rod Serratula L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 423-424.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>

List

© Alena Jírová

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>

List

© Alena Jírová

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>

Porost

© Martin Dančák

srpice karbincolistá <i>(Serratula lycopifolia)</i>