sesel roční / Seseli annuum

Hlavní znaky

- dvouletá, monokarpická bylina
- lodyhy přímé, rovnoměrně olistěné, často fialově naběhlé, nevětvené
- všechny listy stejně zpeřené
- obal chybí, obalíčky z četných listenů
- stopky okolíčků hranaté, na vnitřní straně krátce pýřité

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na xerotermních stráních a pastvinách, rovněž ve světlých křovinách. V chladnějších oblastech téměř výlučně na bazických podkladech.

Rozšíření

Mírný a submediteránní pás Evropy.

V České republice roste od nížin do chladnějších pahorkatin, hojnější ve východní části státu.

Literatura

Hrouda L. (1997): Rod Seseli L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Dančák

sesel roční <i>(Seseli annuum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

sesel roční <i>(Seseli annuum)</i>

List

© Martin Dančák

sesel roční <i>(Seseli annuum)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

sesel roční <i>(Seseli annuum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

sesel roční <i>(Seseli annuum)</i>