silenka dvoudomá / Silene dioica

Synonyma

Lychnis dioica L., L. sylvestris Schkuhr, L. diurna Sibth., Melandium sylvestre (Schkuhr.) Röhling, Melandrium rubrum Garcke

Hlavní znaky

- víceletá, dvoudomá bylina
- lodyha obvykle 1, chudě větvená, chlupatá
- koruna červená
- kalich načervenalý
- zuby tobolek nazpět stočené

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste na horských loukách, v nitrofilních bylinných porostech, ve vlhkých prosvětlených lesích, na pasekách, prameništích, v olšinách, křovinách, podél potoků a cest, v lužních lesích. Obvykle na živinami bohatých půdách.

Rozšíření

Evropa, druhotně na Kavkaze, v západní části Sibiře a v Severní Americe.

V České republice se vyskytuje jednak roztroušeně až hojně v horských a podhorských oblastech a také v úvalových oblastech velkých řek (Labe, Orlice, Moravou po Hanou), vzácně roste i jinde.

Podobné druhy

Literatura

Šourková M. (1990): Rod Silene L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 160-180.Zpracoval: Helena REZKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Marek Hradil

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>

Habitus

© Michal Krátký

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>

Stonek

© Václav Dvořák

silenka dvoudomá <i>(Silene dioica)</i>