silenka francouzská / Silene gallica

Synonyma

Silene anglica L.

Hlavní znaky

- jednoleté, pýřité, v horní části lepkavé a žláznatě chlupaté byliny
- lodyha přímá nebo poléhavá, nevětvená nebo bohatě větvená
- rozsochy mezi větvemi květenství bez květů
- květy růžové, alespoň ve spodní části květenství stopkaté
- čepel korunních lístků celistvá

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste jako polní plevel, častěji v obilí a ve lnu, někdy v okopaninách, řidčeji roste na ruderálních stanovištích jako jsou náspy a nádraží.

Rozšíření

Evropa, adventivně na ostatních kontinentech.

V České republice kdysi poměrně běžně rozšířený archeofyt, který je v současnosti považovaný za kriticky ohrožený druh (C1). V Čechách je v současnosti pravděpodobně vyhynulá a častěji se dá nalézt pouze na S a SV Moravě.

Podobné druhy

Literatura

Jindra I. & Batoušek P. (2014): Silene gallica L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII., Zprávy České botanické společnosti 49: 190. 
Šourková M. (1990): Rod Silene L.
 In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 160-180.Zpracoval: Kamila JAHODÍKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Michal Hroneš

silenka francouzská <i>(Silene gallica)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

silenka francouzská <i>(Silene gallica)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

silenka francouzská <i>(Silene gallica)</i>

Ostatní

© David Hlisnikovský

silenka francouzská <i>(Silene gallica)</i>