silenka nadmutá / Silene vulgaris

Synonyma

Oberna behen (L.) Ikonn.

Hlavní znaky

- vytrvalé, lysé byliny
- kalich kulovitě nafouklý, 20žilný, s četnými anastomózami
- koruna bílá

Počet chromozómů: 24

Variabilita

V České republice se rozlišují dva poddruhy.

- Silene vulgaris subsp. vulgaris, se středními a horními listy do 25 mm širokými, na okraji s úzkým celokrajným chrupavčitým lemem nebo bez něj, na ploše s listy hladkými.

- Silene vulgaris subsp. antelopum, se středními a horními listy širokými 25-45 mm, na okraji se širokým chrupavčitým lemem, na ploše s listy mírně drsnými.

Ekologie

Nominátní poddruh rostena kamenitých místech, skalních svazích, okrajích komunikací, na hrázích rybníků a písčinách. 

S. vulgaris subsp. antelopum roste v xerotermních světlých lesích a na jejich okrajích, řidčeji v křovinách.

Rozšíření

Eurasie, druhotně v Severní Americe.

Nominátní poddruh se vyskytuje po celém území od nížin do hor.

Silene vulgaris subsp. antelopum je s jistotou známa z jižní Moravy, v netypických formách i z Čech.

Literatura

Šourková M. (1990): Rod Oberna Adanson In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 180-184.Zpracoval: Nikola SKOUPÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Alena Jírová

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>

List

© Radim J. Vašut

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>

Habitus

© Martin Dančák

silenka nadmutá <i>(Silene vulgaris)</i>