hořčice polní / Sinapis arvensis

Synonyma

Raphanus arvensis (L.) Crantz, Brassica arvensis (L.) Rabenh.

Hlavní znaky

- byliny s větvenými kořeny, přímými lodyhami
- dolní listy lyrovitě peřenosečné, horní listy celistvé
- kališní lístky rozestálé nebo přímo odstálé
- korunní lístky sytě až citronově žluté
- šešule s úzce kuželovitými, bezsemenným nebo 1semenným zobánkem
- semena kulovitý

Počet chromozómů: 18

Ekologie

Roste jako plevel na polích, v zahradách, na rumištích, v intravilánech obcí. Preferuje mechanicky narušená, vegetačně obnažená stanoviště. Preferuje neutrální až bazické podklady.

Rozšíření

Eurasie, severní Afrika, dnes na všech kontinentech.

V České republice se obecně až hojně vyskytuje v termofytiku, často i v mezofytiku, do vyšších poloh zasahuje jako epekofyt. 

Zajímavosti

Poměrně obtížný polní plevel především v okopaninách.

Literatura

Zelený V. (1992): Sinapis L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 220-221.Zpracoval: Lucie PAVLÁTKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

hořčice polní <i>(Sinapis arvensis)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

hořčice polní <i>(Sinapis arvensis)</i>

List

© Martin Duchoslav

hořčice polní <i>(Sinapis arvensis)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

hořčice polní <i>(Sinapis arvensis)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

hořčice polní <i>(Sinapis arvensis)</i>