klokoč zpeřený / Staphylea pinnata

Synonyma

Staphylodendron pinnatum (L.) Crantz

Hlavní znaky

- keře až menší stromy do 5 m výšky
- mladé větve zelené, chlupaté, starší hnědé, lysé, s bělavými lenticelami
- listy lichozpeřené, 2-3jařmé
- laty květů dlouze stopkaté, stoležené až ze 60 květů
- tobolky kulovité, nafouklé, zelené, hnědnoucí
- semenka kulovitá, tvrdá, lesklá

Počet chromozómů: 26

Ekologie

Je součástí plášťů mezofilních suťových lesů, vzácněji roste v teplomilných doubravách a v křovinných porostech. V krasových oblastech roste v hlubokých puklinách skal.

Rozšíření

Evropa na východ po Kavkaz.

V ČR se za původní rozšíření druhu považuje výskyt v teplých oblastech Moravy. V Čech roste nejspíše druhotně.

Zajímavosti

Často vysazován jako okrasná dřevina. Semena se již ve středověku používala k výrobě růženců.

Literatura

Skalická A.. (1997): Rod Staphylea L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 149-152.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

List

© Václav Dvořák

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Plod

© Václav Dvořák

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Plod

© Václav Dvořák

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Borka kmene

© Martin Duchoslav

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>

Větve a pupeny

© Jan Ševčík

klokoč zpeřený <i>(Staphylea pinnata)</i>