ptačinec mokřadní / Stellaria alsine

Synonyma

Stellaria uliginosa Murray

Hlavní znaky

- vytrvalá, trsnatá, sivozelená bylina
- koncová listnatá větévka obvykle přesahuje nejhořejší vidlan
- listeny blanité, bělavé
- květenství úžlabní
- korunní lístky kratší než kalich, bílé
- květní stopky pod kalichem nálevkovitě ztlustlé
- čnělky 3

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste na březích vod, na náplavech potoků a řek, na mělkých písčitých a štěrkovitých řečištích, v lučních a lesních mokřinách, v bažinách a prameništích, na dnech letněných rybníků a pod.

Rozšíření

Evropa, východní pobřeží Severní Ameriky.

V České republice roste po celém území s výjimkou nížin, nejhojněji v mezofytiku a roztroušeně v oreofytiku.

Literatura

Dvořáková M. (1990): Rod Stellaria L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 123-134.Zpracoval: Kateřina BAROŠOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

ptačinec mokřadní <i>(Stellaria alsine)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

ptačinec mokřadní <i>(Stellaria alsine)</i>

List

© Jan Ševčík

ptačinec mokřadní <i>(Stellaria alsine)</i>

Porost

© Alena Jírová

ptačinec mokřadní <i>(Stellaria alsine)</i>

Detail porostu

© Alena Jírová

ptačinec mokřadní <i>(Stellaria alsine)</i>