ptačinec dlouholistý / Stellaria longifolia

Synonyma

Stellaria diffusa Schlecht., S. friseana DC.

Hlavní znaky

- rostliny obvykle svěže žlutavě zelené
- lodyha 4hranná
- kališní lístky, lodyžní hrany a žilky na rubu listů s drobnými papilami
- listeny zašpičatělé, bělavé, blanité
- koruna bílá
- čnělky 3

Počet chromozómů: 26

Ekologie

Roste v olšinách na rašelinných půdách, v lesních mokřinách, na prameništích, na březích vodotečí a na různých zrašelinělých plochách.

Rozšíření

Boreální a mírný pás severní polokoule.

V České republice se vyskytuje roztroušeně v Českém masivu, hojněji jen v někrerých okrscích oreofytika. Na Moravě roste mnohem vzácněji než v Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Dvořáková M. (1990): Rod Stellaria L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 123-134.Zpracoval: Kateřina BAROŠOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR