starček (pastarček) potoční / Tephroseris crispa

Synonyma

Cineraria crispa Jacq., Cineraria rivularis W. et K., Cineraria sudetica Koch, Senecio crispatus DC., Senecio rivularis (W. et K.) DC., Senecio sudeticus (Koch) DC.

Hlavní znaky

- řapík přízemních listů zdéli nebo delší než čepel
- čepel přízemních listů na bázi srdčitě zúžená nebo uťatá, náhle v řapík zúžená
- stopky většiny úborů 3-5krát delší než zákrov
- nažky lysé

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Roste na vlhkých až mokrých, zejména rašelinných loukách, rašeliništích, prameništích, lesních mokřadech, na březích potoků, v lužních olšinách. Preferuje kyselé substráty.

Rozšíření

Středoevropský druh s těžištěm výskytu zejména v horách.

V České republice se vyskytuje hojně v podhůřích a horách, roztroušeně v chladnějších pahorkatinách, v teplejších oblastech jen výjimečně.

Podobné druhy

Literatura

Kochjarová J. & Hrouda L. (2004): Rod Tephroseris (Reichenb.) Reichenb. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 300-306.Zpracoval: Miroslava KOSEČKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

starček (pastarček) potoční <i>(Tephroseris crispa)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

starček (pastarček) potoční <i>(Tephroseris crispa)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

starček (pastarček) potoční <i>(Tephroseris crispa)</i>

List

© Alena Jírová

starček (pastarček) potoční <i>(Tephroseris crispa)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

starček (pastarček) potoční <i>(Tephroseris crispa)</i>