žluťucha lesklá / Thalictrum lucidum

Synonyma

Thalictrum angustifolium L., p.p., Thalictrum nigricans Scop.

Hlavní znaky

- oddenek krátký, bez výběžků
- pochvy dolních listů pýřité
- lodyha v horní části rozvětená v širokou latu
- lístky podlouhlé až čárkovié, celokrajné
- vřeteno lístků bez šupinovitých výběžků

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Preferuje vlhké až přeplavované louky, lužní lesy, rašelinné louky a pobřežní křoviny.

Rozšíření

Evropský druh s přesahem areálu na východ po Povolží a do Malé Asie.

V České republice roste roztroušeně v nižších a středních polohách, nejčastěji v povodí větších vodních toků. Neroste výše jak 500 m n. m.

Podobné druhy

Literatura

Osvačilová V. (1990): Rod Thalictrum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 458-468.Zpracoval: Erik ŠEBRLE
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>

List

© Jan Ševčík

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>

List

© Václav Dvořák

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

žluťucha lesklá <i>(Thalictrum lucidum)</i>