penízek modravý / Thlaspi caerulescens

Synonyma

Noccaea caerulescens (J. Presl et C. Presl) F.K. Meyer

Hlavní znaky

- krátce vytrvalá sivozelená bylina bez sterilních listových růžic
- korunní lístky křídově bílé, stejně dlouhé jako tyčinky
- prašníky po vypylení tmavě fialové
- čnělka u zralých plodů zdéli výkrojku

Počet chromozómů: 14

Variabilita

V České republice se vyskytuje pouze nominátní poddruh.

Ekologie

Roste na podhorských loukách, pastvinách, v řídkých lesích a na okrajích, na stráních říčních údolí, v pobřežních lemech a na aluviálních loukách, rovněž na okrajích cest, v příkopech, železničních náspech a na trávnících v intravilánech obcí.

Rozšíření

Evropa, především hornaté oblasti západní a střední Evropy.

V České republice se vyskytuje roztroušeně až velmi mezerovitě, zejména však v hornatých oblastech SZ a S Čech a na SV Moravě. V posledních desetiletích se antropogenně šíří.

Podobné druhy

Literatura

Dvořáková M (1992): Thlaspi L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 171-179.Zpracoval: Helena ŠTEFANOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Lucie Kobrlová

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

List

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

List

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

penízek modravý <i>(Thlaspi caerulescens)</i>