zapalička největší / Tordylium maximum

Synonyma

Heracleum tordylium Sprengel

Hlavní znaky

- dvouletá, štětinatě chlupatá bylina
- lodyha vysoká až 100 cm, hrantá, hluboce rýhovaná, dutá, v horní polovině bohatě větvená
- listy jednoduše zpeřené se 2-4 jařmy; řapík pochvovitě rozšířen, s širokým blanitým lemem
- obal i obalíčky tvořeny četnými listeny
- korunní lístky hluboce asymetricky dvoudílné
- merikarpia krátce štětinatá

Počet chromozómů: 20

Ekologie

Roste ve světlých křovinách, při okrajích cest a vinic, na místech s nezcela zapojenou vegetací. Preferuje vápnité substráty v hlubších půdních profilech.

Rozšíření

Druh rostoucí v mediteránní oblasti, odkud na východ zasahuje na Krym, na sever po jižní Moravu a Slovensko.

V České republice rostl vždy velmi vzácně, přirozeně pouze na jižní Moravě, především v Podyjí.

Literatura

Hrouda L. (1997): Rod Tordylium L. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>

List

© Václav Dvořák

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

zapalička největší <i>(Tordylium maximum)</i>