bodloplev hroznatý / Tragus racemosus

Hlavní znaky

- nízká, jednoletá, poléhavá až vystoupavá travina
- stébla hladká, kolénkatě vystoupavá
- listová čepel na okrajích osténkatě štětinaté
- listové pochvy poměrně krátké, horní kratší a měchýřovitě nafouklé
- jazýčky nahrazeny krátkým křížem chlupů
- lichoklas celistvý, na bázi často přetrhovaný
- větve lichoklasu poměrně krátké s tuhými, háčkovitě zakřivenými chlupy
- klásky jednokvěté, smáčklé, bez osin, po 2-5 na konci větévek
- pluchy bez osin
- plevy 2, jedna zakrnělá, druhá nafouknutá a bodlinatá

Počet chromozómů: 40

Variabilita

Na našem území poměrně charakteristický, nezaměnitelný druh.

Ekologie

Druh preferuje suché, slunné, obnažené, písčité či štěrkové půdy. Vyhledává tedy ryze xerotermní stanoviště, jako jsou úhory, písčiny, skalnaté svahy či nezapojené suché trávníky.

Rozšíření

Subkontinentálně-mediteránní druh s centrem výskytu v oblasti Středozemního moře. Odtud proniká směrem na sever až do střední Evropy a na jih do Afriky, kde je počet lokalit poměrně vysoký. Směrem na východ osídluje zejména oblasti JZ Asie, zabíhá však přes střední Asii až k hranicím Číny. Vzácně a ojediněle je znám i ze Severní Ameriky, kam byl tento druh zavlečen. Výskyt v Jižní Americe je nejistý, dlouhodobě diskutovaný. Údaje z území Argentiny jsou založeny na jediném dokladu a nebyly dosud potvrzeny. Na našem území je bodloplev velmi vzácný. Nachází se zejména v teplejších oblastech jižní Moravy, jako je Znojemsko a blízké okolí Moravského Krumlova. Ojediněle může osídlovat i další oblasti nížin až pahorkatin.

Zajímavosti

Nepůvodní druh naší květeny, neofyt, který byl na naše území zavlečen a postupně zde i zdomácněl.

Literatura

Anton A. M. (1981): The Genus Tragus (Gramineae). – Kew Bulletin, 36(1): 55–61.
Grau J. et al. (1998): Trávy. Lipnicovité, šáchorovité, sítinovité a rostliny podobné travám Evropy. – Ikar, Praha, 287.
Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha, 927.
Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. - Preslia, 74: 97–186.
Strid A. & Franzen R. (1981): Poaceae – In: Löwe A.: Chromosome number reports LXXIII. – Taxon, 30(4): 829–831.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

bodloplev hroznatý <i>(Tragus racemosus)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

bodloplev hroznatý <i>(Tragus racemosus)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

bodloplev hroznatý <i>(Tragus racemosus)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

bodloplev hroznatý <i>(Tragus racemosus)</i>