jetel prostřední / Trifolium medium

Synonyma

Trifolium flexuosum Jacq.

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina
- 20-50 cm vysoké větvené lodyhy často červeně naběhlé
- řapíkaté listy, vejčitě eliptické až podlouhle kopinaté lístky
- kopinaté bylinné palisty kratší než řapíku a necelou polovinou k řapíku přirostlé
- kulovité až vejcovité, jednotlivé nebo krátce stopkaté hlávky
- přisedlé květy, 10žilné kalichy, purpurově červené až fialové koruny, zřídka bílé
- plodem nepukavé vejcovité lusky
- nesouměrně srdcovitá semena

Počet chromozómů: 79, 80

Variabilita

Vzácně rostliny s roztroušeně chlupatými kališními trubkami. Méně významné jsou rozdíly ve tvaru lístků.

Ekologie

Roste v lesních lemech, na křovinatých i travnatých stráních, mezích, ve světlých lesích, na loukách a pastvinách.

Rozšíření

Mírný pás severní polokoule, vzácně v v západní části Jižní Ameriky a v jižní a východní Africe.

V České republice se roztroušeně až hojně vyskytuje od nižších pahorkatin do hor. Chybí v nejsušších a nejteplejších oblastech.

Zajímavosti

Jedná se o perspektivní pícninářskou rostlinu, která je ve srovnání s T. pratense odolnější vůči poškození podzemních částí těžkou mechanizací a proti padlí Erysiphe polygoni DC. Dále  je mimořádně rezistentní vůči virovým chorobám.

V Česku dosud zjištěny pouze populace s 2n = 80, zatímco na Slovensku opakovaně potvrzen výskyt oktoploidů (2n = 64) Trifolium flexuosum. Jedná se o velmi podobné taxony.

Podobné druhy

Literatura

Kubát K. (2004): Rod Trifolium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 462-481.
Randuška D. et kol. (1986): Barevný atlas rostlin. - Profil, Ostrava.Zpracoval: Jan RÖSLEIN
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

jetel prostřední <i>(Trifolium medium)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

jetel prostřední <i>(Trifolium medium)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

jetel prostřední <i>(Trifolium medium)</i>