jetel horský / Trifolium montanum

Hlavní znaky

- lodyhy hustě vlnatě chlupaté, vzpřímené
- lístky na rubu měkce chlupaté, na okraji ostře pravidelně pilovitě zubaté
- koruna bílá nebo nažloutlá, po odkvětu nahnědlá

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na loukách, pastvinách, ve světlých lesích a v jejich lemech. Preferuje spíše osluněná stanoviště a vápnité substráty.

Rozšíření

Evropa, Kavkaz.

V České republice se kromě nejchladnějších horských oblastí vyskytuje roztroušeně. Těžiště výskytu se nachází v termofytiku a v polohách mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Kubát K. (2004): Rod Trifolium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 462-481.Zpracoval: David KLÍČ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

List

© Martin Duchoslav

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>

List

© Václav Dvořák

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

jetel horský <i>(Trifolium montanum)</i>