bezobalka sivá / Trinia glauca

Synonyma

Pimpinella glauca L.; Seseli pumilum L.; Pimpinella pumila (L.) Jacq.; P. dioica L. in Murray; Trinia glaberrima Hoffm.; T. pumila (L.) Reichenb. in Mössler; T. vulgaris DC.; T. jacquiniana Endlicher; T. dioica (L.) Fourreau

Hlavní znaky

- dvoudomá, monokarpická, dvouletá, lysá, nasivělá bylina
- lodyha hranatě žebernatá; samčí rostliny od báze kuželovitě rozvětvené, samičí za plodu kulovitého tvaru
- přízemní listy krátce řapíkaté; čepel 2-3x peřenosečná, úkrojky čárkovité až niťovité, na rubu bez zřetelné žilnatiny
- okolíky četné
- obal i obaly chybí nebo jsou obalíčky tvořeny 1-3 brzy opadajícími listeny
- plodní stopky 3-5x delší než plody

Počet chromozómů: 18

Ekologie

Druh rostoucí na stepní stráních, v trávnících, na kamenitých svazích, preferující sprašové či jiné typy půd bohaté na vápník.

Rozšíření

Evropský druh s výraznou submediteránní tendencí.

V České republice velice vzácný druh rostoucí pouze v oblasti moravského panonika, kde byl historicky doložen z 18ti lokalit.

Zajímavosti

Rozšiřuje se geoanemochorně jako tzv. "stepní běžec".

Podobné druhy

Literatura

Holub J. (1997): Rod Trinia Hoffm. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

bezobalka sivá <i>(Trinia glauca)</i>