heřmánkovec nevonný / Tripleurospermum inodorum

Synonyma

Matricaria inodora L.

Hlavní znaky

- nevonná bylina
- listy peřenosečné v čárkovité úkrojky
- úbory 30-45 mm v průměru
- květní lůžko vyklenuté, vyplněné dření, bez plevek

Počet chromozómů: 18, 36

Ekologie

Roste na synantropních stanovištích v raných sukcesních stádiích, především na rumištích, polích, úhorech, okrajích komunikací, výsypkách, haldách, navážkách stavebního materiálu, ve štěrkovnách a pod.

Rozšíření

Evropa, Z Asie, Kavkaz.

V ČR se vyskytuje v celém území hojně, jen v horách roste řidčeji.

Literatura

Kubát K. (2004): Rod Tripleurospermum Schultz Bip. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 248-250.Zpracoval: Ondřej FIBICHR
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Martin Duchoslav

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>

List

© Martin Duchoslav

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>

Habitus

© Alena Jírová

heřmánkovec nevonný <i>(Tripleurospermum inodorum)</i>