kopřiva lužní / Urtica kioviensis

Synonyma

Urtica bollae Kanitz

Hlavní znaky

- jednodomá vytrvalá bylina
- lodyha lehce smáčknutelná, zaoblenně 4hranná, na bázi vystoupavá až plazivá, bohatě kořenující
- čepel listů lesklá, na bázi srdčitá
- palisty v horní části lodyhy párovitě srostlé

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Druh vázaný na vlhká až mokřadní stanoviště (břehy tůní, obnažená dna) ve světlých okrajích olšových a vrbových luhů.

Rozšíření

Střední a východní Evropa.

V České republice velmi vzácný, kriticky ohrožený druh (C1), vyskytující se pouze v planárním stupni moravského termofytika na jižní Moravě.

Podobné druhy

Literatura

Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39/1: 25-35.
Chrtek J. sen. (1990): Rod Urtica 
L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 532-538.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

kopřiva lužní <i>(Urtica kioviensis)</i>

List

© Václav Dvořák

kopřiva lužní <i>(Urtica kioviensis)</i>

Stonek

© Václav Dvořák

kopřiva lužní <i>(Urtica kioviensis)</i>

Porost

© Václav Dvořák

kopřiva lužní <i>(Urtica kioviensis)</i>