kopřiva kulkonosná / Urtica pilulifera

Hlavní znaky

- jednoletá bylina
- listy pilovité až zubaté
- samčí květy v hustých kulovitých stopkatých květenstvích
- plody černé, nápadně lesklé

Počet chromozómů: 24, 26

Rozšíření

Původní ve Středozemí.

V České republice nepůvodní, obvykle jen v botanických zahradách pěstovaný druh.

Literatura

Chrtek J. sen. (1990): Rod Urtica L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 532-538.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

kopřiva kulkonosná <i>(Urtica pilulifera)</i>