kravinec španělský / Vaccaria hispanica

Synonyma

Vaccaria hispanica var. hispanica

Hlavní znaky

- lysé, sivozelené byliny
- lodyha jediná, přímá, v horní části někdy větvená
- kališní lístky 5žilné a nápadně 5křídlé
- korunní lístky růžové

Ekologie

Dříve rostl jako plevel v obilných polích, na úhorech, řídčeji jako plevel ve lnu nebo na poloruderálních stanovištích. Se změnou osevních postupů a čištěním osiva vymizel.

Rozšíření

Původní pravděpodovně ve východním Mediteránu, odkud se jako archeofyt rozšířil po Evropě.

V České republice v současnosti považován za nezvěstný druh (A2), který se v minulosti vyskytoval v celém termofytiku a v mezofytiku, byť s různou frekvencí.

Zajímavosti

Semena obsahují toxické saponiny, které ve větším množství mohou způsobit otravy.

Literatura

Šourková M. (1990): Rod Vaccaria N. M. Wolf In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 188-192.Zpracoval: Iveta BĚLICOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Bohumil Trávníček

kravinec španělský <i>(Vaccaria hispanica)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

kravinec španělský <i>(Vaccaria hispanica)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

kravinec španělský <i>(Vaccaria hispanica)</i>