kozlík celolistý / Valeriana simplicifolia

Synonyma

Valeriana dioica var. simplicifolia Reichenb.

Hlavní znaky

- všechny listy celistvé, střední lodyžní celokrajné až mělce zubaté, horní lodyžní listy často hrubě zubaté
- plody bez chmýru 2,8-3,5 mm dlouhé

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na slatinách, slatinných loukách, v zamokřených údolních lesích. 

Rozšíření

Východní část střední Evropy.

V ČR se vyskytuje především na SV Moravě s těžištěm v mezofytiku, rovněž v severní části Bílých Karpat a ve Zlínských vrších. Do oreofytika zasahuje jen v Radhošťských Beskydech.

Podobné druhy

Literatura

Holub J. & Kirschner J. (1997): Rod Valeriana L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 516-527.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

kozlík celolistý <i>(Valeriana simplicifolia)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

kozlík celolistý <i>(Valeriana simplicifolia)</i>

Habitus

© David Hlisnikovský

kozlík celolistý <i>(Valeriana simplicifolia)</i>