vikev úzkolistá / Vicia angustifolia

Hlavní znaky

- lístky středních a horních lodyžních listů čárkovité nebo úzce kopinaté
- květenství s 1-2 květy
- koruna s pavézou a křídly červenofialovými a člunkem bělavým
- lusky hnědočerné až černé, rovnovážně odstávající
- hilum bez blanitého lemu, zabírající jen 1ú5 obvodu semene

Počet chromozómů: 12

Ekologie

Roste na loukách, písčinách, v křovinách a lesních lemech a na pasekách, rovněž na antropicky ovlivněných stanovištích jako jsou rumiště, náspy, lomy apod. Preferuje osluněná a výhřevná stanoviště.

Rozšíření

Euroasie, severní Afrika, zdomácněle v Severní Americe.

V České republice roste v teplejších oblastech až hojně, v mezofytiku roztroušeně, v oreofytiku vzácněji.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. (2004): Rod Vicia L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 4. - Academia, Praha, 386-415.Zpracoval: Vendula KRAHULÍKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Alena Jírová

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>

List

© Martin Duchoslav

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

vikev úzkolistá <i>(Vicia angustifolia)</i>