javor takesimský / Acer takesimense

Acer takesimense


Acer