prasetník plamatý / Hypochaeris maculata

Hlavní znaky

- lodyha obvykle s 1-2 větvemi, neztlustlá
- listy s tmavými skvrnami
- úbory na koncích větví jednotlivé
- zákrovní listeny tmavé, se světlým plstnatým lemem

Počet chromozómů: 10

Ekologie

Roste na sušších travnatých stráních, v teplejších lesních lemech, ve světlých dubohabřinách, řídčeji na vlhkých loukách. Preferuje bazické podklady.

Rozšíření

Evropa.

V České republice se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku se vyskytuje pouze na Šumavě a v Nízkém Jeseníku. Ohrožený druh (C3) české flóry.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková. (2004): Rod Hypochaeris L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 708-712.Zpracoval: Pavlína PEŇÁKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Alena Jírová

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>

List

© Bohumil Trávníček

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>

Plod

© Bohumil Trávníček

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

prasetník plamatý <i>(Hypochaeris maculata)</i>