Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek / Lemnion minoris

Lemnion minoris