Vápnomilné bučiny / Sorbo torminalis-Fagion sylvaticae

Sorbo torminalis-Fagion sylvaticae