Středoevropské acidofilní smrčiny / Piceion abietis

Piceion abietis