Druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách / Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae

Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae