Nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť / Bidention tripartitae

Bidention tripartitae