Ruderální vegetace ozimých terofytních trav / Sisymbrion officinalis

Sisymbrion officinalis