Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách / Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis

Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis