Štěrbinová vegetace kyselých skal / Asplenion septentrionalis

Asplenion septentrionalis