Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin / Hydrocharition morsus-ranae

Hydrocharition morsus-ranae