Přechodová rašeliniště / Sphagno-Caricion canescentis

Sphagno-Caricion canescentis