brusnice borůvka / Vaccinium myrtillus

Synonyma

Vaccinium montanum Salisb.

Hlavní znaky

- keřík
- větve nebo alespoň letorosty hranaté, zelené
- listy opadavé, světle zelené, na okraji zubaté, na rubu bez vyniklé žilnatiny
- květy vždy jednotlivé v paždí listů
- koruna bílá, bělozelená nebo narůžovělá
- bobule modročerné, dužina modrofialová

Počet chromozómů: 24

Ekologie

Roste v acidofilních jehličnatých i listnatých lesích, na vřesovištích, pastvinách, skalách a sutích, v porostech kosodřeviny, na horských smilkových loukích a na okrajích rašelinišť. Preferuje kyselé, na živiny chudé substráty.

Rozšíření

Eurasie.

V České republice se vyskytuje po celém území s kolísající frekvencí výskytu. Především v teplých oblastech roste vzácně, v horách hojně až obecně.

Zajímavosti

Významná lesní plodina pro průmyslové zpracování. Sušených listů i plodů se užívá rovněž ve farmacii.

Podobné druhy

Literatura

Horáček P. (2007):Encyklopedie listnatých stromů a keřů. - Computer Press, Praha, 748 pp.
Čvančara A. (1990): Vaccinium L.
 – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 503-505.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>

List

© Bohumil Trávníček

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

brusnice borůvka <i>(Vaccinium myrtillus)</i>