brusnice bahenní / Vaccinium uliginosum

Hlavní znaky

- keřík
- větve oblé, hnědé až červenohnědé
- listy opadavé, sivozelené, celokrajné, na rubu s vyniklou žilnatinou
- květy jednotlivé nebo ve 2-4květých hroznech
- bobule modročerné, dužina zelená

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Roste na sušších partiích vrchovišť, na přechodových rašeliništích, v rašelinných borech, v porostech blatky a kosodřeviny. Preferuje kyselé, na živiny chudé půdy.

Rozšíření

Arktické až mírné pásmo severní polokoule.

V České republice v termofytiku chybí, v mezofytiku roste vzácně až roztroušeně, v oreofytiku roste roztroušeně až hojně.

Podobné druhy

Literatura

Horáček P. (2007):Encyklopedie listnatých stromů a keřů. - Computer Press, Praha, 748 pp.
Čvančara A. (1990): Vaccinium L.
 – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 503-505.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Alena Jírová

brusnice bahenní <i>(Vaccinium uliginosum)</i>

List

© Radim J. Vašut

brusnice bahenní <i>(Vaccinium uliginosum)</i>

Plod

© Jan Ševčík

brusnice bahenní <i>(Vaccinium uliginosum)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

brusnice bahenní <i>(Vaccinium uliginosum)</i>